Energie

Energiegebruik bij bedrijven wordt steeds belangrijker, aangezien de agrarische sector een belangrijk aandeel heeft in het energiegebruik van Nederland. Daarnaast heeft het Agroconvenant de ambitie om 60% te reduceren in fossielenergiegebruik in de gehele keten in 2020. Ook al is de sector goed op weg om deze ambitie te realiseren, toch zal er nog veel energie bespaard moeten worden en hernieuwbare energie gerealiseerd moeten worden.

Naast het opwekken van eigen energie doormiddel van zonnepanelen, windmolens, biomassa en mestvergisting, zijn wij voorstander van het optimaliseren van agrarische bedrijven. Allereerst door het toepassen van energiezuinige verlichting, maar ook het optimaliseren van bestaande situaties. Uit diverse energiemetingen bij bedrijven hebben wij geconstateerd, dat elk bedrijf wel installaties heeft die niet functioneren zoals het hoort. 

Door in plaats van nieuwe installaties te plaatsen, de bestaande te inventariseren en te monitoren, is het mogelijk om de eerste besparingen te realiseren. Door het inventariseren en monitoren van de installaties, is het ook mogelijk om de juiste energiebesparende maatregelen te adviseren, welke ook echt terug te verdienen zijn.

Als voorbeeld hierbij is de voorkoeler in de melkveehouderij, welke gesubsidieerd wordt met een energie-investeringsaftrek (EIA). Deze heeft een terugverdientijd van 3 jaar, maar enkel als de water- en melkverhouding goed zijn. In het geval de waterpomp, waterleiding, melksnelheid of voorkoeler niet op elkaar zijn afgestemd, dan is de terugverdientijd veel hoger.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier