Bestemmingsplan

Uw bestemmingsplan wijzigen

Wat houdt een bestemmingsplanwijziging in?

Om het bestemmingsplan te kunnen wijzigen, moet aangetoond worden dat het gewenste agrarische plan past in het gebied en voldoet aan de regelgeving. Met een ruimtelijke onderbouwing kan dit alles aangetoond worden. Hiermee wordt aangetoond dat de wijziging past binnen het lokaal, regionaal en nationaal beleid. Voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging geldt bij de gemeente een standaardtermijn van 26 weken.

Wat zit in een ruimtelijke onderbouwing?

In een ruimtelijke onderbouwing zitten diverse onderbouwingen van alle onderdelen die wellicht kritiek kunnen zijn op de natuur, omgeving, verkeer, etc.. Door deze onderbouwing te maken, is het voor gemeente duidelijk wat de impact is van het betreffende bouwplan. Met deze onderbouwing kan de bestemmingsplanwijziging voorbereid worden. Van belang is dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat alle mogelijke belemmerende onderdelen vroegtijdig worden getackeld.

  • Geur
  • Stikstof
  • Geluid
  • Bodem
  • Watertoets
  • M.E.R. - Beoordeling
  • Verkeer en vervoer
  • Besluit externe veiligheid inrichtingen
  • Ecologie
  • Archeologie

Wilt u een nieuwe stal, loods of bedrijfswoning bouwen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier