Nieuws

Uw Agrarisch Bouwadviseur is actief in de agrarische sector en publiceert met regelmaat nieuwsartikelen over veranderende regelgeving, subsidies, open-dagen en uiteraard van nieuwe projecten waarbij Uw Agrarisch Bouwadviseur bij is betrokken.

25-09-2019

Commissie Remkes legt stikstofmaatregelen voor aan het kabinet

Vandaag heeft oud-VVD’er Johan Remkes zijn stikstofmaatregelen voorgelegd aan het kabinet. Zijn plan focust vooral op de landbouwsector en het verkeer. Hierin, zegt Remkes, is…

18-09-2019

Zonnepanelen voor uw Agrarische bedrijf

Steeds vaker wordt er gesproken over het verduurzamen van agrarische bedrijven, zo ook in de troonrede van dit jaar. Hierin werd gesproken over kringlooplandbouw, waarin verduurzaming…

11-09-2019

Daling in stikstofuitstoot, maar toch blijven er problemen

Door het onlangs op non-actief stellen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) staan de agrariërs in regio Amersfoort op slot. Echter lijkt in onze regio geen probleem te zijn met…

29-07-2019

Bespaar tijdens de warmte door dakisolatie!

Door het warme weer van de afgelopen tijd, loopt het kwik in veel stallen op. Vaak zien wij dat stallen verouderd zijn, waardoor het dus al snel warm wordt in een stal. Dit met…

14-07-2019

Voorkomen van stalbranden door dichte vloeren in melkveestallen?

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Hof van Twente laat zien dat het risico op ontploffing en brand in een melkveestal is gestegen in de afgelopen jaren. Dit komt…

10-07-2019

Wet Natuurbescherming ongeldig voor mijn bedrijf?

Onlangs heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op non-actief gesteld. De PAS is in 2015 ontworpen om de stikstofuitstoot in Nederland te reguleren. Door…

26-04-2019

Saldering zonnepanelen tot 2023

Vandaag is door de Rijksoverheid naar buiten gebracht dat de saldering van opgewekte energie voor kleine verbruikers nog tot 2023 gebruik mogen maken van de salderingsregeling…

10-10-2018

Energiemonitoring Melkveebedrijven

Energiegebruik in melkveehouderij

Energiegebruik in de melkveesector is een steeds belangrijker punt van discussie, maar tegelijkertijd is het een bijzaak voor een melkveehouder…

20-06-2018

Boeren zonder vergunning Wet Natuurbescherming

Wij komen bij vele boeren op bezoek en dan bespreken wij altijd de mogelijkheden van het agrarische bedrijf. Eén van de eerste vragen die wij als eerste stellen is of er een vergunning…

07-06-2018

Bestemmingsplan herziening elke 10 jaar vervallen

Elke agrariër weet dat de gemeente de bestemmingsplannen herziet minimaal elke 10 jaar. Voor u als agrariër een mooi moment om uw toekomstplannen kenbaar te maken en mee te laten…

18-05-2018

Gratis quickscan bouwmogelijkheden

Sinds kort is Uw Agrarisch Bouwadviseur gestart met het aanbieden van gratis en volledig vrijblijvende Quickscans bouwmogelijkheden. Veel boeren zijn niet op de hoogte van wat…

13-03-2018

HAS Hogeschool i.s.m. Uw Agrarisch Bouwadviseur

Een projectgroep van docenten en studenten in hun afstudeerfase van HAS Hogeschool hebben als onderdeel van hun studie in opdracht onderzoek gedaan naar de economische en praktische…

02-02-2018

Melkveestal met groeimogelijkheden

In 2014 hebben wij voor een melkveehouderij in Bunschoten de bouwtekeningen gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe melkveestal en eind 2017 is gestart met…

14-10-2017

Energiemonitoring bij Voorbeeldbedrijf Energie Neutrale Melkveehouderij

In het kader van de Energie neutrale melkveehouderij, zijn een drietal melkveehouders gestart eind 2016 als voorbeeldbedrijf. Bij één van deze bedrijven zijn wij betrokken om de…

13-10-2017

Nieuwe website Uw Agrarisch Bouwadviseur

Na jaren gebruik van de oude website, was het tijd voor een nieuwe website. Een nieuwe website met een hele nieuwe uitstraling, duidelijkheid voor de bezoekers en tal van extra…

11-10-2017

Energiemonitoring in de Geitenhouderij - Eerst optimaliseren, daarna investeren!

In 2016-2017 is Uw Agrarisch Bouwadviseur betrokken geweest bij de Studiegroep Mooi Eemland bestaande uit 7 melkveehouders en 1 geitenhouderij. Als adviseur hebben wij alle melkinstallaties…

30-11-2016

Uw Agrarisch Bouwadviseur in het blad Geitenhouderij

Als onderdeel van de zoektocht naar energiebesparing binnen de melkvee- en geitenhouderij is de samenwerking gezocht  Uw Agrarisch Bouwadviseur uit Bunschoten het energieverbruik…

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier