Wet Natuurbescherming ongeldig voor mijn bedrijf?

Datum: 10-07-2019 Naar nieuwsoverzicht

Onlangs heeft de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op non-actief gesteld. De PAS is in 2015 ontworpen om de stikstofuitstoot in Nederland te reguleren. Door de PAS werd het mogelijk om vooraf toestemming te krijgen voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de omgeving. Zo’n toestemming vooraf is nu niet meer toegestaan, aldus de Raad van State.

Minister Schouten van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft als reden: "De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken."

Daarnaast heeft de Raad van State vastgesteld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn. De reden hiervoor is dat vooraf niet uitgesloten kan worden dat de bemesting niet leidt tot aantasting van het milieu. Dit leidt ertoe dat er nu een vergunning nodig is voor het bemesten en beweiden.

Wat betekent dit voor nu?

Maar wat betekent dit nu voor uw melkvee, paarden, kippen-, varkensbedrijf of ander landbouwdieren houdend bedrijf? Voor bedrijven die al een vergunning hebben is er niks aan de hand, mits deze plannen binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Vergunningen die zijn aangevraagd en waarbij er beroep is aangetekend bij de Raad van State of de Rechtbank zullen worden vernietigd. Nieuwe melding kunnen wel ingediend worden, op voorwaarde dat er genoeg ontwikkelingsruimte is. Ook moet er worden bewezen dat de stikstofuitstoot niet verhoogd wordt. 

Uitspraak PAS Wet Natuurbescherming

Geen vergunning Wet Natuurbescherming of is uw vergunning/melding niet meer geldig?

Dan zal weer een vergunning aangevraagd dienen te worden zoals voor 1 april 2015 gedaan werd. Waarbij een Wet Natuurbescherming vergunning aangevraagd dient te worden met onderbouwing en eventuele ontheffing. Wilt u weten of dit ook voor u mogelijk is? Vraag Uw Agrarisch Bouwadviseur dan naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier