Voorkomen van stalbranden door dichte vloeren in melkveestallen?

Datum: 14-07-2019 Naar nieuwsoverzicht

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Hof van Twente laat zien dat het risico op ontploffing en brand in een melkveestal is gestegen in de afgelopen jaren. Dit komt doordat de factoren waardoor brand kan ontstaan een groter risico zijn geworden. Hoe komt het dat het risico is vergroot?

Emissiearmevloer brandgevaarlijk?

Uit de mest komt vanzelfsprekend de hele dag gas vrij en door het mixen komt nog meer gas vrij in de kelder. Bij de oude traditionele roostervloeren kon dit gas makkelijk ontsnappen, maar bij de emissiearme vloeren is het gas opgesloten onder de emissiearme vloer. Het gas blijft zitten onder de vloer waardoor de druk kan oplopen, hierdoor ontstaat een brandbaar gasmengsel die bij een vonk, sigaret of andere ontsteking grote problemen op levert.

Brandgevaar beperken?

Om brandgevaar te voorkomen is het van belang dat er  goede ventilatie aanwezig is in de stal. Een goede ventilatie zorgt ervoor dat het gas weg kan komen en dat geen brandbaar gasmengsel ontstaat. Daarnaast is het van belang dat er geen gevaarlijke gasdrukken kunnen ontstaan in de kelder, ontluchtingsopeningen zijn dan van groot belang.

Hoe verklein je het risico op een stalbrand?

Stalbrand risico verkleinen emissiearme vloeren

Ontsteking voorkomen?

Voor brand is een brandbaar middel nodig (methaangas), zuurstof en een ontsteking. Dit laatste is hetgeen niet in de hand te houden is, wanneer met oude elektrische installaties (stopcontacten, kabels, etc.) wordt gewerkt. Daarvoor wordt door verzekeraars meer en meer gestuurd op een elektrische keuring NEN 3140, NEN 1010 en Agro Elektrakeuring. Dit is niet enkel voor de verzekeraar, maar meer een verzekering voor de boer, dat de elektrische installatie geen brandgevaar oplevert en juist werkt.

Wil je voldoen aan de eisen van de verzekering, dan is een keuring van uw elektra van belang om het brandrisico te verkleinen.

Onze hulp

Heeft u twijfels over de brandveiligheid in uw eigen stal? Uw Agrarisch Bouwadviseur helpt u graag bij het verbeteren van de brandveiligheid. Zowel bij het verbeteren van de ventilatie als andere factoren die mee kunnen spelen bij de brandveiligheid. Ook de elektrische installatie nemen wij hierin mee. Wij verbeteren het waar nodig is verzorgen de NEN 3140, NEN 1010 of de Agro elektrakeuring.

 

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier