Melkveestal met groeimogelijkheden

Datum: 02-02-2018 Naar nieuwsoverzicht

In 2014 hebben wij voor een melkveehouderij in Bunschoten de bouwtekeningen gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe melkveestal en eind 2017 is gestart met de bouw van de melkveestal. De bouwvergunning was binnen 8 weken geregeld, maar door problemen met de Natuurbeschermingswet (PAS) kon nog niet gestart worden met de bouw van de stal. Daarnaast heeft de onzekere tijd in de agrarische sector / melkveesector het bouwproces uitgesteld.

Toekomstgericht bouwen

Nieuwbouw melkveestal toekomstgericht

De nieuwe melkveestal wordt niet direct volledig ingezet als melkveestal, maar zal in de toekomst uitgroeien tot volwaardige melkveestal. De melkveestal wordt eerst half onderkelderd gebouwd en wordt in eerste instantie enkel gebruikt voor opslag van mest, houden van droge koeien en deels voor opslag. Maar de ambitie van de melkveehouder is om in de toekomst te groeien, daarom is gekozen om de stal toekomstgericht te bouwen. Wat wil zeggen dat de stal in de toekomst geschikt zal zijn als volwaardig melkveestal.

Kelder

De stal is half onderkelderd, maar de afmetingen van de stal zijn gebaseerd op een volwaardig melkveestal. Dit houdt in dat naast de bestaande mestgangen, ruimte is voor meer mestgangen, roosters en boxen. De breedtes van deze mogelijke mestgangen zijn gekozen op basis van ruime roostermaten en boxmaten van een melkveestal. Zo kan in de toekomst de stal gebruikt worden als melkveestal met melkrobots, zonder concessies te doen in afmetingen.

Staalconstructie

Niet alleen voor kelderuitbreiding en boxmaten is rekening gehouden met de toekomst, maar ook in het ontwerp van de staalconstructie is rekening gehouden met uitbreiding. Allereerst is het achterste spant niet dunner uitgevoerd, waardoor deze dezelfde afmeting heeft als de tussenspanten. Bij uitbreiding naar achteren kan zo direct dak worden verlengd, zonder het achterste spant te verstevigen of te vervangen. Daarnaast zijn de posities van de windverbanden zorgvuldig gekozen, zodat windverbanden in toekomstige uitbreidingen niet belemmerd zijn.

GOEDkoop een melkveestal bouwen

 Als ondernemer weet je niet wat je in de toekomst zult gaan doen, maar het is toch belangrijk om een richting te kiezen voor de toekomst bij de bouw van een melkveestal of jongveestal. Oplossingen die in eerste instantie de beste en goedkoopste oplossing zijn, kunnen in de toekomst ongunstig en duur uitvallen. Door kenbaar te maken wat de ambities zijn, zijn wij als Uw Agrarisch Bouwadviseur in staat om deze verre wensen te integreren in een toekomstgerichte melkveestal, jongveestal of rundveestal.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier