Energiemonitoring bij Voorbeeldbedrijf Energie Neutrale Melkveehouderij

Datum: 14-10-2017 Naar nieuwsoverzicht

In het kader van de Energie neutrale melkveehouderij, zijn een drietal melkveehouders gestart eind 2016 als voorbeeldbedrijf. Bij één van deze bedrijven zijn wij betrokken om de melkinstallatie te monitoren op de werking van de systemen. Hierbij met name de temperaturen van de voorkoeler, temperatuur van het WTW buffervat en de zonnecollector.

Dit alles met het doel, om te onderzoeken of de installaties werken zoals het hoort. Uit onderzoeken die wij hebben uitgevoerd bij diverse melkveehouders, blijkt namelijk dat de meeste installaties niet goed functioneren. Waardoor onnodig energie wordt gebruikt door simpelweg foute instellingen. Hierbij denkend aan onder andere sluipverbruik van frequentieregelaars, bijmenging van water, lucht in systemen en niet werkende boilers.

Op dit moment zijn de metingen nog in volle gang en kunnen hieronder worden bekeken. Door op de grafieken te klikken kan worden ingezoomd op resultaten om zo specifieke momenten te bekijken. Alle temperaturen zijn in graden ℃ 

Voorkoeler

De temperatuursensoren meten de melktemperatuur, nadat deze door de voorkoeler is geweest. De watertemperaturen worden tweemaal gemeten voor de voorkoeler, voor en na de waterklep en een keer na de voorkoeler.

 

Zonnecollector

De temperaturen van de leidingen naar en van de zonnecollector worden gemeten en de temperatuur van het tapwater uit het buffervat, welke gebruikt wordt voor het reinigen. Waarbij lage temperaturen duiden op geen watervraag of het niet in werking zijnde van de zonnecollector.

 

WTW

De warmteterugwinning op de koelmachine wordt gemonitord, door het meten van de leidingstemperatuur naar het buffervat. Daarnaast wordt het voorverwarmde water uit het buffervat gemeten, zodat bekend is wat de temperatuur is van het water dat naar de zonneboiler gaat. Hierbij geldt ook, dat bij lage niet wijzigende temperaturen geen warmte wordt teruggewonnen of geen warm water vraag is van de zonneboiler.

 

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier