Commissie Remkes legt stikstofmaatregelen voor aan het kabinet

Datum: 25-09-2019 Naar nieuwsoverzicht

Vandaag heeft oud-VVD’er Johan Remkes zijn stikstofmaatregelen voorgelegd aan het kabinet. Zijn plan focust vooral op de landbouwsector en het verkeer. Hierin, zegt Remkes, is de meeste winst te behalen.

Stikstofmaatregelen

Als eerste stelt Remkes voor om de maximumsnelheid die geldt op de snelwegen te verlagen. De belangrijkste maatregel betreft de inkrimping van de landbouwhuisdieren. Een forse inkrimping zou betekenen dat de uitstoot van stikstof verminderd wordt. Vooral agrarische bedrijven nabij een Natura-2000 gebied zullen hiermee te maken krijgen.[1]

Daarnaast wil Remkes vergunningen uitgeven voor de weidegang van koeien. Nu wordt de weidegang nog gedoogd, aangezien deze nooit in de Wet Natuurbeschermingsvergunning van agrariërs was opgenomen. Ook adviseert de commissie provincies om verouderde agrarische bedrijven op te kopen en te saneren.[2] Later in het jaar komt Remkes met een concreet plan.

Emissiearme huisvesting

Remkes stuurt met zijn maatregel in op het verminderen van de landbouwhuisdieren, maar ook op het beperken van de stikstofuitstoot door middel van emissiebeperkende maatregelen. Wanneer de stikstofuitstoot per dier (melkkoe, paard, melkgeit, vleesvarken, ect.) verminderd wordt, betekent dit dat een agrariër meer dieren op zijn bedrijf kan houden.

Herstelmaatregelen

Remkes geeft niet alleen advies om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Remkes spreekt ook over de al beschadigde natuurgebieden. Herstelmaatregelen moeten ervoor zorgen dat Natura2000-gebieden verbeterd worden.

Geen concrete oplossing

Voor de duizenden projecten, die momenteel stilliggen door de stikstofproblematiek, is nog geen oplossing gevonden. Voor deze projecten moet per project worden bepaald wat de juiste oplossing is. Later in het jaar komt de commissie Remkes opnieuw met een oplossing waarbij ook maatregelen worden voorgesteld voor het vrachtverkeer, openbaar vervoer en de lucht- en scheepvaart.[3]

Geen rekenhulp

Het voorstel van Remkes pakt echter niet het belangrijkste probleem aan. Het probleem is dat er geen rekenhulp is voor situaties waarbij een toename van stikstofuitstoot te berekenen valt. Zonder deze rekenhulp is het onduidelijk  hoe de stikstofdepositie wordt behandeld, wat betekent dat er ook geen vergunning Wet Natuurbescherming verleend kan worden.

Hulp bij Wet Natuurbescherming

Door alle gebeurtenissen rondom de Wet Natuurbescherming kan het lastig zijn om overzicht te krijgen over uw huidige situatie. Zo weten veel agrarische bedrijven niet of zij de vergunningen op orde hebben. Vaak zien wij dat agrarische bedrijven wel een milieumelding of milieuvergunning hebben, maar dat alleen is niet genoeg. Om landbouwhuisdieren zoals bijvoorbeeld melkvee, paarden, geiten etc. te houden, is ook een Wet Natuurbescherming nodig. Laat u daarom adviseren voor bedrijfszekerheid in uw situatie.


[1] https://www.ad.nl/politiek/vandaag-is-het-d-day-in-stikstofcrisis-remkes-komt-met-belangrijk-advies~a46cb377/
[2] https://nos.nl/artikel/2303299-advies-stikstofcrisis-maximumsnelheid-moet-omlaag-voor-natuurherstel.html
[3] https://www.ad.nl/politiek/vicepremier-schouten-kabinet-zal-keuzes-niet-uit-de-weg-gaan~aa893d7d/

 

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier