Boeren zonder vergunning Wet Natuurbescherming

Datum: 20-06-2018 Naar nieuwsoverzicht

Wij komen bij vele boeren op bezoek en dan bespreken wij altijd de mogelijkheden van het agrarische bedrijf. Eén van de eerste vragen die wij als eerste stellen is of er een vergunning is voor de Wet Natuurbescherming voor het houden van dieren, zoals melkkoeien, geiten, paarden, varkens, kippen etc.. In de meerderheid van de gevallen blijkt dat deze nog nooit is aangevraagd.

Ik heb al een Milieuvergunning!

In de meeste gevallen wordt gezegd: “we hebben onze milieuvergunning”, echter is dit niet hetzelfde. In de milieuvergunning worden de milieurechten van uw bedrijf vastgelegd en getoetst aan de geldende milieuregelgeving, voor geur, fijnstof, geluid, afvalstoffen, etc. Ook deze milieuvergunning of milieumelding is van groot belang, aangezien deze de rechten van het bedrijf vastlegt. Ook als milieuregelgeving verandert, kan dit van groot belang zijn.

In de meeste gevallen wordt gedacht dat de milieuvergunning of -melding hetzelfde is als de vergunning voor de Wet Natuurbescherming. Helaas klopt dit niet en moet naast de milieuvergunning ook een vergunning voor de Wet Natuurbescherming. Het belangrijkste onderdeel  voor boeren hier in is de stikstofuitstoot van de dieren op de beschermde Natura-2000 gebieden. 

Geen vergunning Wet Natuurbescherming = geen dieren

Beschikt het bedrijf niet over een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming, dan is het formeel niet toegestaan dieren te houden. Om dit recht wel te verkrijgen zijn er een aantal situaties:

2012-2014 niet gegroeid in dieraantallen

Als uw bedrijf NIET is gegroeid ten opzichte van de referentiedatum 2012-2014, dan is het nog goed mogelijk de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming te verkrijgen. 

Wilt u de vergunning geregeld hebben? Dan hebben wij het volgende nodig:

  • Milieuvergunning/melding geldend in 2012 tot 2014
  • Hoogste aantal dieren volgens boekhouding, stallijst of Meitelling (gecombineerde opgave) in2012-2014.

Na 2014 gegroeid in dieraantallen

Als uw bedrijf WEL is gegroeid ten opzichte van de referentiedatum 2012-2014, dan is het niet met zekerheid te zeggen of de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming te verkrijgen is voor de huidige situatie. De meeste Natura-2000 gebieden zijn namelijk verzadigd in stikstofdepositie, waardoor extra uitstoot van stikstof niet is toegestaan. 

Wilt u weten hoe uw bedrijf een vergunning Wet Natuurbescherming krijgt? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Milieuvergunning/melding geldend in 2012 tot 2014
  • Hoogste aantal dieren volgens boekhouding, stallijst of Meitelling (gecombineerde opgave) in 2012-2014
  • Huidig aantal dieren of het gewenst aantal dieren 

Verkoop van agrarisch bedrijf zonder vergunning Wet Natuurbescherming

Wilt u uw agrarisch bedrijf met dieren verkopen en u beschikt niet over de vergunning Wet Natuurbescherming, dan is uw bedrijf minder waard. Zonder vergunning is het namelijk niet toegestaan dieren te houden en is het bedrijf niet bedrijfszeker.

Geld lenen bij bank zonder vergunning Wet Natuurbescherming

Een bedrijf zonder vergunning Wet Natuurbescherming betekent dat formeel geen dieren gehouden mogen worden, dit betekent dan ook als een risico dat bouwplannen nooit terugverdiend kunnen worden. De banken zullen daarom altijd vragen naar de vergunning voor de Wet Natuurbescherming, want alleen dan kan de lening terugbetaald worden en loopt de bank hierop geen risico.

 

 

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier