Bestemmingsplan herziening elke 10 jaar vervallen

Datum: 07-06-2018 Naar nieuwsoverzicht

Elke agrariër weet dat de gemeente de bestemmingsplannen herziet minimaal elke 10 jaar. Voor u als agrariër een mooi moment om uw toekomstplannen kenbaar te maken en mee te laten nemen in de bestemmingsplanwijziging.

Helaas is deze mogelijkheid nu vervallen nu de 2e kamer en ook de 1e kamer op 17 april 2018 de verplichte herziening hebben afgeschaft. Het niet hoeven betalen van bouwleges bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar vervalt hiermee ook.

Ik wil toch een bestemmingsplanwijziging!

Net als voor de afschaffing van de herzieningsplicht, kunnen bestemmingsplannen alsnog gewijzigd worden. Enkel ligt dan het volledige initiatief bij u als agrariër en zijn de kosten voor de bestemmingsplannen met bijhorende onderzoeken voor uw rekening. De kosten hiervoor starten bij ca. 3500,00, excl. specialistische onderzoeken en kunnen fors oplopen, afhankelijk van de mate van wijziging.

Waar moet ik beginnen bij een bestemmingsplanwijziging?

Uw Agrarisch Bouwadviseur ontdekt samen met de agrariër de kansen in bestemmingsplanwijzigingen voor bijvoorbeeld: bouwkavel vergroting, plattelandswoning, functiewijziging, etc. Ook biedt Uw Agrarisch Bouwadviseur voor elk agrarisch bedrijf een gratis quickscan bouwmogelijkheden, waarbij gekeken wordt naar het bestemmingsplan en milieuregelgeving.

Vraag hier de gratis vrijblijvende Quickscan Bouw en Milieu aan.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier