Paardenstallen

Wilt u een nieuwe manege, pensionstal, paardenstal of binnenbak bouwen of uw bestaande paardenstal verbouwen of uitbreiden? Dan krijgt u te maken met allerlei regelgeving, voordat uw paardenstal, manege of pensionstal daadwerkelijk gebouwd of verbouwd mag worden. 

U als paardenhouder heeft de plannen vaak al helemaal uitgedacht, enkel zal dit nog geoptimaliseerd en uitgewerkt moeten worden om te kunnen voldoen aan alle regelgeving. Uw Agrarisch Bouwadviseur helpt u bij het optimaliseren van uw paardenstal, manege of pensionstal en zorgt ervoor dat alle benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Bouwtekeningen

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de bouw van uw paardenstal, manege of pensionstal, zijn bouwtekeningen benodigd van hoe de stal gaat worden. Wij als Uw Agrarische Bouwadviseur maken deze bouwtekeningen met plattegronden van stalinrichting, voergangen, paardenboxen en wij maken de gevelaanzichten en doorsneden van de stal. Daarnaast verzorgen wij standaard een 3D beeld van hoe de stal uiteindelijk gaat worden, zo heeft u als boer direct de beleving van het uiteindelijk resultaat.

Milieuvergunning /  milieumelding

Voor elke uitbreiding, verbouw of nieuwbouw paardenstal, manege of pensionstal is het nodig om de milieuvergunning / milieumelding aan te passen. Wij verzorgen hiervoor de nieuwe situatietekeningen met hierop de aantal te houden paarden en pony’s en al de faciliteiten van uw paardenhouderij en wij dienen de milieuvergunning / milieumelding in bij uw gemeente.

Wet Natuurbescherming (voormalig Natuurbeschermingswet)

De Wet Natuurbescherming is van toepassing op alle sloop- en alle bouwplannen. Door een quickscan uit te voeren wordt onderzocht of de sloop van een paardenstal of de bouw van bijvoorbeeld een binnenbak een negatief effect heeft op de natuur. 

Hierbij kan gedacht worden aan oude paardenstallen, waar vleermuizen in zitten, welke door de sloop worden verstoord. Als er sprake is van een nieuwbouw, dan moet bekeken worden of de natuur die plaatsmaakt voor bijvoorbeeld een pensionstal of manege geen beschermde dier- en of plantensoorten bezit.

Door een toename van het aantal paarden en pony’s, zal ook de stikstofuitstoot groter worden. Dit kan een negatief effect hebben op omliggende Natura-2000 gebieden, welke daarom berekend moet worden. Middels berekeningen wordt door Uw Agrarisch Bouwadviseur een melding ingediend en / of vergunning aangevraagd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Waarom kiezen voor Uw Agrarisch Bouwadviseur?

Wij besteden extra tijd aan gesprekken met u als paardenhouder om uw stal stap voor stap naar uw wens te kunnen maken. Voor ons is hierin de uitdaging om alle bedrijfsprocessen te verwerken en de juiste bouwkundige oplossingen te bieden voor de toekomstplannen van uw paardenbedrijf.

Wij begeleiden en regelen alle zaken van gemeente tot aannemer, totdat uw nieuwe paardenstal, pensionstal, manege of binnenbak is gerealiseerd. Zo kunt u zich blijven focussen op uw paardenbedrijf en wij op onze specialiteit het adviseren bij en ontwerpen en begeleiden van bouwplannen voor maneges, pensionstallen en paardenstallen.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier