Milieuvergunningen

Voor het houden van landbouwhuisdieren voor bijvoorbeeld de productie van melk, vlees, wol, veren of eieren of het berijden van dieren, gelden steeds meer eisen omtrent milieu. Of het nu gaat om koeien, paarden, varkens of kippen, al deze diergroepen vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit. Door de toename van regels en de impact hiervan, is het van groot belang om de milieuzaken voor uw bedrijf op orde te hebben.

Wat is het belang van het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit regelt alles omtrent zaken die impact kunnen hebben op het milieu. Hierbij denkend aan het veilig opslaan van diesel, afvoer van vuil water, schadelijke koelmiddelen. Maar daarnaast beschermd het Activiteitenbesluit de agrariër en óók de burger. De burger wordt beschermd door de eisen omtrent geurhinder, fijnstof en geluidhinder. 

De agrariër kan door het Activiteitenbesluit een bepaalde mate van bedrijfszekerheid opbouwen, wanneer hij op de juiste manier bedrijfsactiviteiten en processen documenteert en vastlegt. Dit kan gedaan worden in de melding / vergunning in het kader van het Activiteitenbesluit. Indien in de toekomst regelgeving of zaken (in de omgeving) wijzigen, kan zo middels de ingediende meldingen / vergunningen aangetoond worden dat het een legaal verworven recht is. 

Wat heeft de grootste impact in het kader van het Activiteitenbesluit?

De eisen omtrent geur, ammoniak, stikstof, fijnstof en geluid, zijn door de jaren steeds strenger geworden. Hierdoor zijn dit kritieke onderdelen geworden voor het bestaansrecht van de melkveehouder, paardenhouder, etc. Het is daarom goed om inzichtelijk te hebben, wat mogelijke ontwikkelingen voor impact hebben. Hierbij kan gedacht worden aan eigen bouwmogelijkheden, maar bouwinitiatieven van buren, welke ervoor kunnen zorgen dat eigen bouwmogelijkheden beperkt worden.

Wat kan Uw Agrarisch Bouwadviseur voor u betekenen?

  • Opstellen van milieutekeningen
  • Indienen en/of updaten van milieumelding / vergunning
  • Begeleiding bij aanschrijvingen door gemeente
  • Begeleiding in het oplossen van milieuproblemen

In welke situaties kan Uw Agrarisch Bouwadviseur ondersteuning bieden?

  • Bedrijfsuitbreidingen / veranderingen
  • Milieuovertredingen
  • Nieuwbouw van bedrijven
Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier