Bestemmingsplan wijzigen

Bouwen en het bestemmingsplan

Wanneer u als agrariër van plan bent om te bouwen, dan krijgt u te maken met de regels van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat vastgelegd hoe groot het bouwkavel is, hoeveel oppervlakte daarvan bebouwd mag worden en wat de afmetingen mogen zijn van bijvoorbeeld melkveestal, paardenstal, woning, etc. Het is daarom van groot belang goed te weten wat uw mogelijkheden zijn, Uw Agrarisch Bouwadviseur helpt u daar graag bij!

Heeft u al uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor uw kavel en ziet u geen mogelijkheden? Dan ondersteunen wij u graag, want ontheffingsmogelijkheden zijn nagenoeg altijd mogelijk. Hierbij onder andere denkend aan Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte regeling.

Bestemmingsplan herziening

Het bestemmingsplan moet actueel zijn en wordt daarom minstens elke 10 jaar herzien. Dat is precies het juiste moment om de toekomstplannen van uw bedrijf kenbaar te maken. Tijdens de herziening is het mogelijk de toekomstwensen van uw bedrijf direct mee te nemen in de aanpassingen, zonder dat deze bestemmingsplanwijziging extra kosten met zich meebrengt. Kortom, houdt het bestemmingsplan altijd in de gaten.

Wat kan Uw Agrarisch Bouwadviseur voor u betekenen?

  • Onderzoeken van de bouwmogelijkheden op uw agrarisch bedrijf
  • Onderbouwing leveren voor de bestemmingsplanwijziging
  • Het verzorgen van de gehele bestemmingsplanwijziging
  • Kavelvergroting, bedrijfsverplaatsing en functiewijziging

Voor welke bouwwerken kan Uw Agrarisch Bouwadviseur ondersteuning bieden?

  • Bouw van tweede bedrijfswoning, kangoeroewoning of plattelandswoning
  • Nieuwbouw of uitbreiding van stal, schuur of loods
Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier